Wann

06.08.2022    
09:00 - 12:00

Veranstaltungstyp

Am Dall vun der Turelbaach si vill verschidde Liewensraim ze fannen: Weieren, Aubëscher, Fiichtwisen an natierlech d’Turelbaach selwer. Bei dësem Trëppeltour entdecke mir déi verschidde Liewensraim ronderëm d’Baach a léieren hier kléng a grouss Bewunner kennen. Firwat sinn naturno Baache gutt fir den Héichwaasserschutz? An ass d’Turelbaach iwwerhaapt naturno? Dës a weider Froe ginn och um Tour beäntwert.

Gutt Schong virgesi w.e.g. Den Trëppeltour dauert ca. 2,5 Stonnen an ass 3  km laang.

Treffpunkt: Près du bassin d’eau: rue de Dellen, L-9169 Mertzig
Umeldung :  oder 26 30 36 25

Dëse Projet gëtt vum Nohaltegkeetsministère ënnerstëtzt.

——————————————————————————–

La vallée de la Turelbaach en été à Mertzig

Dans la vallée de la rivière “Turelbaach” nous rencontrons divers habitats tels que mares, forêts riveraines, champs humides ainsi que la “Turelbaach” elle-même. Lors de cette promenade, nous découvrirons les différents habitats autour de la rivière et étudierons leurs petits et grands habitants. Pourquoi est-ce que les rivières naturelles contribuent-elles à prévenir des inondations? La “Turelbaach” est-elle vraiment naturelle? Ces questions parmi d’autres seront traitées lors de cette excursion.

N’oubliez pas vos chaussures de marche. La promenade est de 3 km et durera environ 2,5 heure.

Lieu: Près du bassin d’eau: rue de Dellen, L-9169 Mertzig
Inscriptions par e-mail:  ou par téléphone: 26 30 36 25

Ce projet est soutenu par le ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable.

Skip to content